Tôi đang bị ra kinh có uống được nga phụ khang ngay trong thời kỳ ra kinh được không?
Trả lời:

Chào bạn. Nga Phụ Khang nên được dùng liên tục, không nghỉ ngày nào, kể cả trong thời gian có kinh bạn nhé.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe.