tv
Trả lời:

Chào bạn. Không biết bạn đang gặp vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn. Bạn chia sẻ thêm thông tin để chúng tôi hỗ trợ cho bạn nhé. Chúc bạn sức khỏe.