Bị u xơ tử cung có phải kiêng quan hệ tình dục không? Đó là mối quan tâm của rất nhiều người. Đời sống tình dục đóng vai trò rất quan trọng đối với hạnh phúc gia đình.