Giao lưu trực tuyến với sự tham gia của giáo sư Nguyễn Đức Vy- Nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản TW.