Nghiên cứu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy có tác dụng giảm kích thước khối u và sau hơn 3 tháng điều tri u xơ tử cung thì hơn 80% bệnh nhân hài lòng với sản phẩm Nga Phụ Khang