U xơ tử cung thường diễn tiến âm thầm, nhiều chị em chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe tổng quát hoặc khi có những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, lúc này bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vậy làm thế nào để nhận biết được các dấu hiệu u xơ tử cung?