Chăm sóc sức khỏe U xơ tử cung, U nang buồng trứng