Chương trình người việt dùng thuốc việt với bệnh u xơ tử cung. Thông tin bệnh, phương pháp điều trị và thảo dược thiên nhiên điều trị u xơ tử cung.